Sjukfrånvaro kostar ditt företag mycket pengar!

Det är få företag som för en bra statistik på hur mycket företagets sjukfrånvaro kostar i kronor och ören. Vår erfarenhet är att vid en noggrann genomgång med företagsledare blir de flesta väldigt förvånade över vilka stora kostnader personalens sjukfrånvaro innebär.

Vi har på den här sidan med hjälp av en beräkningsmodell från Försäkringskassan gjort det lätt för dig som arbetsgivare att räkna på vad din sjukfrånvaro kostar ditt företag.

Genom att mata in ditt företags data kan du också se vilken besparingspotentialen är i kronor och ören, förutom att en friskare personal naturligtvis är mer produktiv när de är på jobbet!

Vår erfarenhet, tillsammans med akademiska studier, visar att genom att använda Lidetas unika Get Well tjänst i kombination med årliga hälsokontroller kan en minskning utav företagets sjukfrånvaro med 30-50% uppnås.

För att ge dig en korrekt bild har vi i beräkningarna använt 30%, vilket oftast uppnås redan under det första året. Du kommer som kund kunna följa utvecklingen av sjukfrånvaron i Lidetas IT-plattform Wellness som ingår kostnadsfritt för alla våra kunder.