Om Lideta företagshälsovård

Lideta hälsovård är ett familjeägt vårdbolag som driver vårdcentraler i Stockholm, Skåne, Blekinge, Uppsala och Jönköpings län. till flera av våra vårdcentraler erbjuder vi Lidetas unika Företagshälsovårdserbjudande med lokal kompetens på orten.