Lideta Get Well

All tillgänglig forskning visar att snabb och aktiv uppföljning vid sjukdom ökar möjligheten till ett snabbt återgående i arbete.

Vi på Lideta Hälsovård har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med arbetsgivare och patienter för att optimera förutsättningen för ett snabbt tillfrisknande. Det är vår absoluta erfarenhet och övertygelse att det genom ett aktivt rehabiliteringsarbete går att minska risken för långtidsfrånvaro. Vår upplevelse är även att medarbetarna uppfattar den direktacess till vården vi kan erbjuda som en stor förmån som du som arbetsgivare erbjuder dem.

Vi har därför utvecklat en unik on-line sjukskrivningstjänst där vi på ett smidigt sätt sköter kontakten med den sjukskrivne.

Du som arbetsgivare får också tillgång vårt IT-system ”Wellness” där du på ett enkelt och överskådligt sätt kan följa hur sjukfrånvaron utvecklas. Wellness är helt onlinebaserat så du behöver inte installera någon programvara lokalt och du har tillgång till vår IT-support.

I Wellness ser du varje dag vilka medarbetare som är frånvarande och vilka åtgärder vi i Företagshälsovården vidtar. Här kan du löpande själv ta ut statistik och följa utvecklingen.

Vår erfarenhet är att vi på med detta system sänker sjukfrånvaron med ca 30% per företag.