Hur Visiba Care kan användas

Skicka inbjudan

Schemalägg och skicka inbjudan till konsultation genom video.

Delta i mötet

Efter att mötet är bokat skickas en bekräftelse via e-post. Delta i mötet genom att klicka på länken.

Starta mötet

Starta mötet direkt i din webbläsare.

Logga in

Logga in säkert med Bank ID eller tvåstegs SMS-verifikation.