Arbetstagaren kontaktas på första dagens sjukskrivning av vår Företagssjuksköterska för ett första hälsosamtal. Vid förväntad sjukskrivning längre än 3 arbetsdagar erbjuds ett videosamtal till läkare. Vid det första läkarsamtalet görs en medicinsk bedömning och en prognos för sjukdomsförloppet.

Vid behov görs kompletterande undersökningar och recept utfärdas.

Vid fortsatt sjukskrivning efter 5 dagar sker en ny läkarkontakt där det upprättas en rehabiliteringsplan. I samband med detta initieras fortsatt utredning och behandling.

Vid behov skickas remiss för utredning hos specialistläkare. Vi kan även erbjuda kontakt med KBT-terapeut, psykolog eller fysioterapeut.

Därefter sker förnyad läkarkontakt var 5:e dag där sjukdomsförloppet följs och rehabiliteringsplanen utvärderas. Utvärdering sker kontinuerligt och vid behov görs ytterligare utredningar och behandlingar. Vid behov förs kontakt med arbetsplatsen.

På detta sätt optimerar vi möjligheten för ett snabbt tillfrisknande. Längre sjukskrivningar har ofta en mer komplex symtombild, ofta med psykosomatik inblandat. Hos oss träffar patienten alltid samma läkare vilket gör att vi snabbare kan ”fånga upp” patientens unika behov och ge ett professionellt stöd. Genom vårt väl utbyggda kontaktnät har vi också bra möjlighet till snabb uppföljning inom specialistvården utan onödiga väntetider.

Ditt företags egna IT-system för att följa sjukfrånvaron (”Lideta wellness”)

När ditt företag tecknar er för Lideta Get-well får ni tillgång till vår IT-system ”Wellness” där du på ett enkelt och överskådligt sätt kan följa hur sjukfrånvaron utvecklas. Wellness är helt onlinebaserat så du behöver inte installera någon programvara lokalt och du har tillgång till vår IT-support.

I Wellness ser du varje dag vilka medarbetare som är frånvarande och vilka åtgärder vi i Företagshälsovården vidtar. Här kan du löpande själv ta ut statistik och följa utvecklingen.

Systemet är mycket bra på att identifiera om er sjukfrånvaro sticker ut samt vad som kan vara bakomliggande orsaker.

Vår personal dokumenterar i programmet så informationen finns enkelt tillgänglig för arbetsgivaren.