Hälsokontroller

Personalen är varje företags största tillgång. Genom att investera i regelbundna hälsokontroller för dig och din personal skapar du en hälsosam miljö på arbetsplatsen och minskar risken för kostsam sjukfrånvaro.

Hälsoenkät

Den anställde fyller i vår omfattande hälsoenkät med frågor om sjukdomstillstånd, riskfaktorer för framtida sjukdom, motion osv.

Hälsokontrollen innehåller även ett validerat verktyg för screening av alkoholmissbruk (CAGE).

Hälsoundersökning hos sjuksköterska

Vår sjuksköterska genomför en omfattande hälsoundersökning. Kroppslig undersökning och blodprovstagning sker.

Därefter sker ett hälsosamtal där den anställde får råd hur den kan optimera sin hälsa.

Provsvar och uppföljning

Självklart får den anställde med sig resultat på blodprover och kroppslig undersökning hem.

Vid behov sker konsultation med vår läkare och fortsatt utredning initieras.