Lideta Företagshälsovård

Som experter på friskvård och företagshälsovård kan vi erbjuda ditt företag en komplett lösning. Det är vår erfarenhet att det med förebyggande arbete och tidigt riktade insatser går att minska risken för kostsam sjukfrånvaro. Via vår unika online sjukskrivningstjänst sparar du tid till ditt företag och dina anställda samt minskar risken för långtidsfrånvaro.