Övriga Företagshälsovårdstjänster

Förutom våra företagspaket så erbjuder vi även mer traditionell företagshälsovård som tilläggstjänster. Det innebär att du kan skräddarsy ditt paket och välja mellan att förköpa ett antal timmar utav vår personal inom nedanstående professioner eller vid behov kontakta oss och köpa enstaka timmar.

Sjukgymnastik

Vi kan erbjuda kontakt med sjukgymnast vid problem med smärta i leder och muskulatur. 

Våra sjukgymnaster har lång erfarenhet av att arbeta med problem i rörelseorganen relaterade till stillasittande eller monotont arbete.

Pris: 1025 kr/timme

KBT-terapi

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till långvarig sjukskrivning. Vi har certifierade KBT- och samtalsterapeuter med lång erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa.  

Väntetiderna för KBT- och samtalsterapi är ofta långa inom den landstingsfinansierade sjukvården. Vi sätter därför stort värde av att kunna erbjuda kontakt med någon av våra terapeuter som ett led i rehabiliteringsprocessen.

Pris: 1085 kr/timme

Ergonom / Arbetsterapeut

Stillasittande och monotont arbete är en riskfaktor för sjukdomstillstånd i muskler och skelett. 

En ergonom / arbetsterapeut kan hjälpa till att minska och förhindra uppkomsten av belastningsskador för människor i arbetslivet. Vi sätter därför stort värde i att kunna erbjuda besök och bedömning av arbetsmiljön ute på arbetsplatsen.

Pris: 1025 kr/timme

Intyg

Vi kan erbjuda de flesta lagstadgade medicinska kontrollerna

  • Isocyanat (Härdplast)
  • Asbest
  • Bly, Kadmium
  • Kvarts
  • Körkort
  • Nattarbete
  • Arbete på hög höjd

Pris: 1455 kr/intyg

Drogtest

Vi kan erbjuda drogtest, både efter misstanke samt slumpmässigt utvalda.

Pris: 1030 kr

Förstadagsintyg

Som tillägg till våran sjukskrivningstjänst erbjuder vi även förstadagsintyg.

Pris: 500 kr/intyg