Om Lideta företagshälsovård

Lideta Hälsovård är ett familjeägt vårdbolag som driver vårdcentraler i Stockholm, Skåne, Blekinge och Jönköpings län. Till varje vårdcentral finns en väl utvecklad lokal Företagshälsovård som drivs utifrån Lidetas unika Företagshälsovårdserbjudande med lokal kompetens på orten. Flera av enheterna har en historik som sträcker sig tillbaka till tidigt 90-tal. Idag arbetar över 300 personer med patientarbete i Lideta Hälsovård och företaget växer med ständigt ökande antal patienter och företag som kunder.

Du hittar mer information om Lideta Hälsovård här!

Vi finns på följande orter och där våra vårdcentraler har varit i drift i cirka 20 år i snitt, vilket borgar för en god kontinuitet och kvalitét i vården.